,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Verdensledende teknologi for slitesterke og miljøvennlige gulv

Bjelin er en del av Pervanovo Invest AB Group og utvikler og produserer et bredt utvalg av både tradisjonelle tregulv og innovative gulv av nye materialer. Utviklingen skjer i samarbeid med søsterselskapet Välinge Innovation AB, best kjent som oppfinnerne av klikkgulvet.

Produksjonen foregår på topp moderne fabrikker i Sverige og i Nord-Kroatia, der vi har tilgang til FSC-sertifisert tre av høy kvalitet samt erfarne medarbeidere som i flere generasjoner har jobbet med å bearbeide den velkjente slavonske eiken til vintønner og i dag til gulv.

Pervanovo Group, som i dag har drøye 2000 ansatte, med produksjonsanlegg i Viken (Sverige) og i Bjelovar, Ogulin, Otok og Vinkovci (Nord-Kroatia), vil i løpet av de nærmeste årene utvide produksjonskapasiteten for å møte etterspørselen etter brede gulvbord i herdet tre og klikkbare parkettstaver for limfri montering av fiskebensparkett.

Grunnleggerne av Bjelin og Välinge oppfant det første klikkgulvet i 1993, og i 1977, mens de jobbet hos Perstorp, oppfant de verdens første laminatgulv.

Et bærekraftig selskap

Produksjonen er basert på enkle og samtidig kloke prinsipper, som sikrer en bærekraftig virksomhet:

  • Størstedelen av gulvene våre er trebasert. De er miljøpositive fordi tre binder og lagrer CO2.
  • Vi utnytter alle råvarer og hver eneste trestamme fullt ut. Vi har produksjonssystemer som beregner hvordan tømmeret kan kuttes perfekt for å produsere ulike størrelser og former. Treverk som ikke egner seg som overflatesjikt, brukes som fyllmateriale. Ingenting går til spille.
  • Restmateriale fra produksjonen kan resirkuleres og bli til fyllmateriale i nye gulv. Dermed går minst mulig materiale til spille, og vi får maksimalt gulvareal ut av hver kubikkmeter råmateriale.
  • Vi henter råvarene fra ansvarlig drevne skoger der tømmeret bearbeides lokalt. Dette reduserer transporten og sørger for lokale arbeidsplasser.Vårt morselskap Pervanovo Invest AB

Bjelins morselskap Pervanovo Invest AB eies av grunnleggerfamilien Pervan. Selskapets første selskap, Välinge Innovation AB, ble grunnlagt i 1993 i forbindelse med at klikkgulvet ble oppfunnet og patentert.

De siste årene har selskapet utvidet virksomheten fra teknologiutvikling og lisenssalg til storskalaproduksjon av gulv under varemerket Bjelin. Pervanovo Invest AB er også aktiv innen reiselivsvirksomhet og eiendomsforvaltning.

Konsernet har over 2000 ansatte og en markedsverdi på ca. 10 milliarder svenske kroner. Omsetningen overstiger 2 milliarder SEK.

Bildet viser Bjelin og Pervanovos hovedkontor med Välinge Innovation AB i bakgrunnen.

pervanovo.se

Välinge Innovation AB - gulvteknologi i verdensklasse

Välinge Innovation arbeider med teknisk utvikling innen gulv- og møbelindustrien og har ca. 250 ansatte.

Välinge er verdensledende innen gulvteknologi. Selskapet har 3 000 patenter og en global lisensbase med over 250 lisenstakere. All forskning og utvikling foregår ved anlegget i Viken, som er verdens mest avanserte forsknings- og utviklingssenter for gulvteknologi. Bjelin utvikler gulvene sine i samarbeid med Välinge.

I Viken har Välinge også en høyteknologisk fabrikk for storskalaproduksjon av herdede tregulv og keramisk trekompositt for Bjelin. Fabrikken ligger i umiddelbar nærhet av Bjelins svenske hovedkontor i Viken i Sør-Sverige og har en produksjonskapasitet på 6 millioner kvadratmeter i året.

valinge.se

Parkettfabrikken - Ogulin 1

Parkettfabrikken på Ogulin 1 har 330 ansatte og en kapasitet på 1,5 millioner m² gulv. Hovedproduktene er planker, trestavs parkett og stavparkett for fiskebeinslegging. Nye investeringer vil øke kapasiteten til 2,5 millioner m².

Ogulin-fabrikken har et eget sagbruk der tømmerstokker sages, tørkes i moderne ovner og bearbeides til lameller for parkettgulvets mellomlag. Topplamellene produseres på fabrikken vår i Bjelovar. Sagflis og treavfall brukes som råstoff i vår pellets- og briketproduksjon.

Dette er byggeplassen til vår nye megafabrikk - Ogulin 2.

Gulvfabrikken Ogulin 2 i det nordvestlige Kroatia er en ny, toppmoderne fabrikk under oppføring der vår nyeste Välinge-teknologi skal brukes i storskalaproduksjon.

Fabrikken vil spesialisere seg på gulvproduksjon med Woodura- og Nadura-teknologi for å produsere herdede tregulv og gulv av keramisk trekompositt. Den første årlige kapasiteten vil være 4 millioner m², og produksjonen starter i 2023.

Produksjonsanlegget, som ligger på en 330 000 m² stor tomt langs motorveien mellom Zagreb og Split, blir Bjelins viktigste gulvproduksjonsanlegg i Europa.

I løpet av 2023-2027 vil gulvproduksjonen bli betydelig utvidet med flere nye produksjonslinjer for herdet tre og keramisk trekompositt, men også for kjernematerialer som skal brukes til disse gulvene. Når fabrikken står ferdig, vil den være verdens største produksjonsanlegg for tregulv med en kapasitet på 20 millioner m².

 

Finérfabrikk og sagbruk i Vinkovci

Bjelin Spacva ligger i Vinkovci i utkanten av den berømte Spacva-skogen og er vår største fabrikk for foredling av råvarer. Selskapet har 850 ansatte. Hovedproduktet er eikefiner til gulv- og møbelindustrien. Våre to selskaper Bjelin Spacva og Bjelin Otok er til sammen Europas største produsent av eikefiner.

Bjelin Spacva produserer også elementer og lameller til parkettgulv samt massive laminerte treplater av eik og ask. Sagflis og annet treavfall brukes til storskala produksjon av trepellets til bioenergi.

Sagbruket i Bjelovar

De øverste lamellene til parketten vår produseres på fabrikken vår i Bjelovar. FSC-sertifiserte eiketømmerstokker sages i sagbruket vårt, tørkes i moderne tørkeovner og bearbeides til høykvalitets lameller til parkettgulv som sendes til Ogulin eller leveres til andre gulvprodusenter.

Anlegget i Bjelovar har rundt 300 ansatte.

 

 

Finérfabrikken i Otok

Det viktigste råmaterialet til våre herdede tregulv, eikefiner, produseres i Bjelin Otok, som ligger i hjertet av den berømte Spačva-skogen i Kroatia. Spačva er en av de største intakte eikeskogene i Europa og er kjent for sin høye FSC-sertifiserte eikekvalitet.

Anlegget i Otok har rundt 160 ansatte.

Bjelin Otok er en av de mest moderne finérfabrikkene i Europa og er kjent for sin ekstremt høye kvalitet på eikefiner. All produksjon er basert på eikemateriale, og vi er en av de ledende europeiske produsentene av eikefiner av høy kvalitet.

Otok vil strømlinjeforme produksjonen til spesialfiner for lange og brede herdede tregulv. Otok har installert en skjøtelinje der individuelle finér limes sammen til store ark. Dette legger til rette for en effektiv påføring av finér i våre presslinjer for herdet tre.