,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Personopplysninger

Sist oppdatert 04/07/2023
Side oppdatert 04/07/2023

 

Hvordan vi behandler personopplysningene dine

Bjelin er alltid opptatt av å behandle og samle inn så lite personopplysninger som mulig fra våre kunder og besøkende.
Nedenfor finner du en liste over hvilke typer personopplysninger vi kan ha behov for å behandle.

Statistikk

Vi bruker tjenesten Matomo for å vite hvor mange som besøker nettsiden vår og få anonymisert statistikk om gjester og atferd.

Feillogger samt informasjon om nettleser og interaksjon på nettsiden blir logget i Sentry for å kunne utføre feilsøking og forbedringer.

Informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden, blir det lagret informasjonskapsler i nettleseren din for å administrere innlogging, handlekurv og enkelte innstillinger du kan gjøre på siden. Disse slettes automatisk etter en stund, og de kan også slettes manuelt via innstillingene i nettleseren din.

Brukerstøtte og garantisaker

E-postutveksling og dokumentasjon som gjelder brukerstøtte, garantisaker og tilsvarende lagres i to år etter at saken er avgjort, og deretter blir de slettet.

Spørsmål, korrigeringer og sletting

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å slette opplysningene vi kan ha om deg, kan du ta kontakt med oss på [email protected], så vil vi behandle henvendelsen så snart vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at f.eks. regnskapslovgivningen kan pålegge oss å lagre enkelte opplysninger i en viss tid før vi har tillatelse til å slette dem. I slike tilfeller vil du bli informert om dette, og opplysningene vil aldri bli brukt til noe annet enn det loven krever.Bjelins personvernerklæring

Beskyttelse av personopplysningene dine er svært viktig for oss. Vi arbeider aktivt for å forbedre rutinene og prosessene våre for behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Bjelin behandler personvernopplysningene i henhold til EUs personvernforordning (GDPR). Vi oppfordrer deg imidlertid til å lese gjennom retningslinjene våre, fordi det kan bli nødvendig for oss å be om tillatelse til å behandle personopplysningene dine.

Vi gjør oppmerksom på at vi med «Bjelin» mener alle selskaper i Bjelin Group: Bjelin Sweden AB, Bjelin d.o.o. og Bjelin Deutschland GmbH.

1. Generelt

Personopplysninger er informasjon som, enten hver for seg eller i kombinasjon med andre opplysninger, kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, e-postadresse og telefonnummer.

Behandling av personopplysninger involverer en form for prosessering, f.eks. når vi mottar opplysninger om en kunde for å kunne levere et produkt. Under punkt 5 kan du lese om hvorfor vi kan ha behov for å behandle personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er selskapet som bestemmer hvilke personopplysninger som er nødvendige, og for hvilket formål. Behandlingsansvarlig har ansvar for å sikre at personopplysningene behandles i henhold til personvernforordningen.

2. Bjelin Sweden AB

Bjelin Sweden AB er ansvarlig for å sikre at alle forpliktelser i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine blir overholdt i hele Bjelin Group (såkalt felles behandlingsansvar).

3. Hvilken type personopplysninger behandler vi?

Når du kontakter oss på f.eks. e-post eller telefon, besøker nettsiden vår, registrerer en konto eller sender en bestilling, behandler vi personopplysningene dine. Avhengig av situasjonen kan vi be deg om følgende opplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Land eller region
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Hvilket selskap du jobber for
 • Stillingstittel
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Selskapets nettadresse
  Andre opplysninger som du utleverer frivillig ved å kommunisere med oss
 • Opplastet bilde
 • Fødselsnummer
 • Anonymiserte tekniske data når du besøker nettsiden vår, som skjermoppløsning, land, hvilke produkter du ser på og operativsystem.
 • IP-adresse

4. Informasjon fra andre kilder

Vi kan også ha behov for å behandle andre opplysninger om deg, basert på offentlig informasjon. Ved fakturabetaling, for eksempel, gjennomfører vi også en rutinemessig kredittsjekk, som deretter slettes.

5. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Vi etterstreber alltid kun å behandle personopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenesten og oppfylle forpliktelsene våre overfor deg. I tillegg kan visse data også bli benyttet på andre begrensede områder, særlig til rekruttering (se punkt 9).

Opplysningene du utleverer til oss brukes for følgende formål:

 • Å kommunisere med deg og svare på henvendelser
 • Gjennomføre forpliktelsene våre ifølge kontrakten eller avtalen med deg eller ifølge regulatoriske krav
 • Selge produktene våre og markedsføring i form av nyhetsbrev du abonnerer på, som inneholder tilbud og annet innhold vi tror du kan være interessert i for å få en mer personlig service.
 • Brukerstøtte og garantisaker
 • Anonymisert statistikk og informasjon om hvordan tjenestene våre brukes for å forbedre nettsiden, kanaler i sosiale medier og brukeropplevelsen i disse
 • Kunderegister med registrerte brukere

6. Nyhetsbrev og direkte markedsføring

Hvis du velger å abonnere på nyhetsbrev eller på annen måte godtar direkte markedsføring, kan vi sende deg nyhetsbrev eller andre typer direkte markedsføring f.eks. på e-post. Disse e-postene inneholder informasjon om produktene våre eller andre arrangementer og nyheter om Bjelin.

Du kan endre abonnementsinnstillingene og avregistrere deg fra videre markedsføring ved å følge lenken nederst i e-posten eller ved å kontakte oss direkte. Hvis du har registrert en konto hos oss, kan du også avregistrere deg fra nyhetsbrev i kontoinnstillingene.

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi behandler personopplysningene dine så lenge vi mener det er nødvendig for at de skal oppfylle det opprinnelige formålet med innsamlingen. Deretter blir opplysningene slettet.

Hvis du har aktiv kontakt med oss, for eksempel angående garantisaker eller brukerstøtte, lagrer vi denne kommunikasjonen og data knyttet til saken i opptil to år fra siste interaksjon, og deretter blir dataene slettet.

Bestillinger og informasjon knyttet til disse lagres i hele garantiperioden eller til du avslutter kontoen du har hos oss.

Hvis du er kunde eller lisenstaker hos oss, lagrer vi opplysningene dine i sju år etter at kontrakten eller forpliktelsen er avsluttet ifølge svensk lov og andre regulatoriske krav, som svenske eller andre lokale lover for regnskapsførsel.

Vi behandler relevante opplysninger for nyhetsbrev og annen direkte e-postkommunikasjon til du velger å si opp abonnementet, og deretter blir de slettet.

Hvis du er ansatt i et selskap som er kunde, partner eller lisensinnehaver hos oss, kan vi behandle personopplysningene dine for å oppfylle kontrakter, avtaler og for kundebehandling. Ved aktiv kontakt med selskapet vårt behandler vi opplysningene dine inntil enten

 • du sier opp ansettelsen eller engasjementet hos selskapet
 • selskapet slutter å ha et aktivt forhold til oss.

Hvis forholdet til en kunde, partner eller lisensinnehaver opphører, gjelder de samme prosessene for behandlingen av personopplysningene dine som i avsnittene ovenfor. Hvis du sier opp ansettelsen eller engasjementet hos selskapet, er det ditt ansvar å informere oss slik at vi kan slette personopplysningene dine.

Merk at enkelte opplysninger kan måtte behandles lenger enn det som er beskrevet ovenfor, hvis dette kreves ifølge lov, rettskjennelse eller i tilfelle rettstvister eller lignende.

8. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Vi tilstreber alltid at personopplysningene dine kun behandles av dem som virkelig trenger dem. Generelt vil personopplysningene dine bli behandlet av medarbeidere i selskapet som jobber med markedsføring, juss, økonomi, IT og kommunikasjon, avheng av hvilken type opplysninger det er snakk om. Enkelte opplysninger kan også bli behandlet av andre ansatte i mor- og søsterselskaper i konsernet.

I tillegg kan opplysningene bli behandlet av andre personer hos Bjelin som du kommuniserer direkte med.

9. Jobbsøknader og rekruttering

Hvis du søker jobb hos oss, kan vi måtte behandle følgende informasjon om deg:

 • Kontaktopplysninger som navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer
 • Yrkeserfaring og opplæring
 • Språkkunnskaper og andre jobbrelaterte ferdigheter
 • Fødselsnummer eller annet nasjonalt ID-nummer.
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Statsborgerskap og status på arbeidstillatelse
 • Informasjon om funksjonsnedsettelser og helse
 • Hvis relevant, resultater fra narkotikatester, sjekk av rulleblad og andre bakgrunnskontroller
 • Hvis relevant, resultater fra personlighets- og kunnskapstester
 • Referanser, informasjon som innhentes gjennom disse referansene, samt eventuelt andre opplysninger du utleverer til oss, som CV, personlige brev eller andre opplysninger om kvalifikasjonene dine.
 • Etter at rekrutteringsprosessen er over, blir opplysningene slettet hvis du ikke aktivt har gitt oss tillatelse til å lagre dem. Enkelte opplysninger kan imidlertid måtte behandles lenger hvis dette kreves ifølge lov, regulatoriske krav eller rettslige krav som følge av en rettstvist, eller hvis det anses å være risiko for dette eller lignende.

Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i forbindelse med rekruttering kan oppgis i løpet av rekrutteringsprosessen.

10. Informasjon delt med partnere

Vi kommer ikke til å selge, leie ut, distribuere eller på annen måte aktivt utlevere personopplysningene dine til tredjepart. Vi kan imidlertid dele enkelte opplysninger med andre selskaper i konsernet, partnere eller leverandører for å oppfylle forpliktelsene og levere tjenestene som er nevnt i disse retningslinjene.

11. Sikkerhet, lagring og overføring

Vi iverksetter administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang eller bruk.

Det kan være nødvendig for oss å dele opplysningene dine med de internasjonale kontorene våre i Tyskland og Kroatia, og henvendelser kan også komme fra disse kontorene. Vi kan også måtte gi leverandører og eksterne medarbeidere midlertidig tilgang til maskiner og tjenester der opplysningene dine er lagret, spesielt for å vedlikeholde IT-systemene våre.

Eventuell overføring av opplysninger utenfor EU/EØS skjer i samsvar med den relevante personvernlovgivningen. Med mindre det finnes en grunn som rettferdiggjør det, er all overføring av personopplysninger (inkludert overføring til potensielle internasjonale kontorer utenfor EU/EØS) basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler.

Personopplysninger kan også lagres og behandles via IT-tjenester som Google, Microsoft, Slack eller andre IT-tjenester for ulike skytjenesteløsninger. Vi gjør oppmerksom på at disse tjenestene kan lagre opplysninger på servere utenfor EU/EØS, som vi ikke kan styre. Vi gjør imidlertid alltid vårt ytterste for å opprettholde et høyest mulig sikkerhetsnivå, for å beskytte både deg og oss.

12. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi lagrer om deg og til å be om retting eller sletting.

Du har rett til å be om informasjon om opplysningene vi har om deg i form av en digital utskrift. Du kan også be om retting av unøyaktige opplysninger, sletting av informasjon om deg, eller, i bestemte tilfeller, overføre personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig (såkalt «dataportabilitet»). Du har også rett til å motsette deg behandling av visse personopplysninger eller til å be om at behandlingen av personopplysningene vi har om deg, skal begrenses. Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine, har du rett til å trekke den tilbake. Hvis du trekker tilbake samtykket, sletter vi opplysningene vi behandler som følge av dette samtykket.

Vi gjør oppmerksom på at begrensning av behandlingen eller sletting av personopplysningene kan begrense vår evne til å gi deg relevant informasjon angående forpliktelsene våre overfor deg, samt at det kan komplisere brukerstøtte og garantisaker. I slike tilfeller er det ditt ansvar å oppgi de relevante opplysningene som er nødvendige (f.eks. kvittering).

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket eller be om utskrift, retting eller sletting av opplysningene, kan du ta kontakt med oss på kontaktopplysningene som er angitt nedenfor.

13. Kontaktopplysninger for Bjelin Sweden AB

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger eller ønsker å kontakte oss for å utøve rettighetene dine, finner du kontaktopplysninger nedenfor:

Bjelin Sweden AB
Apelvägen 2
263 62 Viken
Sverige
Telefonnummer: +46 771-10 10 99
Organisasjonsnummer: 556734-3073
E-post: [email protected]

14. Oppdatering av denne erklæringen

Denne personvernerklæringen (med eventuelle vedlegg) kan fra tid til annen bli oppdatert for å gjenspeile endringer i personvernrutinene våre. Ved betydelige endringer vil vi informere tydelig om dette på nettsiden vår og opplyse i denne erklæringen når siste endring ble gjort.

15. Kontaktopplysninger til den svenske Integritetsskyddsmyndigheten

Ansvarlig tilsynsorgan er den svenske Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakte dem hvis du har spørsmål om GDPR, gjennomføringen av denne eller kommentarer til Bjelins behandling av personopplysninger.

Nettside: www.datainspektionen.se 
E-postadresse: [email protected]